Vyberte stránku

Nová směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) vešla v platnost 5. ledna 2023 po tom, co byla 28. listopadu 2022 na půdě Evropského parlamentu schválena. S ní přichází pro řadu firem povinnost reportovat ESG. Tedy najít způsob, jak budou sledovat nefinanční faktory ve své firmě, například dopad na životní prostředí, lidská práva, sociální standardy a rizika související s udržitelností. Konkrétně jde o 82 metrik, které musí firmy od 1. ledna 2024 umět měřit a vyhodnocovat.

Jak nová směrnice změní chod a přemýšlení firem?

Co všechno směrnice CSRD znamená?

Směrnice o reportování ESG kritérií nahrazuje starší směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD). Jen v České Republice se dotkne více než 1 000 firem. V celé EU je to pak kolem 49 000 firem. Ale o co v ní vlastně jde? Když se vám podaří nastavit procesy a chod vaší firmy tak, aby odpovídala principům ESG, získáte řadu výhod oproti konkurenci. Navíc čím lépe se vám bude s ESG dařit, tím prestižnější postavení bude vaše firma mít. A to vůbec nemluvíme o tom, že firmy, které jsou odpovědné a dbají na ESG, jsou také stabilnější v byznysových číslech a častěji se jim daří.

Jaké konkrétní výhody CSRD firmám přináší?

  • Zelené investování

Zelené investování je trendem již několik let. Banky se při poskytování služeb čím dál více dívají na ESG faktory a firmy, které se aktivně věnují reportingu i implementaci ESG do svého chodu, dostávají určitou výhodu.

  • Stabilnější růst firmy

Trvale udržitelný rozvoj firmy by měl být nejen zájmem bank, ale i samotného managementu firmy. CSRD zajistí, že budete stabilním článkem v dodavatelském řetězci. Usnadníte si komunikaci s klienty i obchodními partnery a získáte argumenty pro další spolupráci.

  • Optimalizace procesů

Když víte, co se ve vaší firmě děje, můžete to zlepšit. Tedy díky sledování ESG faktorů, můžete nastavit lepší, efektivnější a optimalizovanější procesy. To všechno vám v důsledku ušetří čas i peníze, přestože to na počátku bude stát jisté úsilí, abyste potřebná data získali.

  • Skvělý tým zaměstnanců

Díky soustředění i na lidská práva a sociální standardy se budou vaši zaměstnanci cítit lépe. Budou vědět, že myslíte během běžných starostí i na ně, poroste loajalita a celková angažovanost. Nehledě na to, že pozitivní informace budou s radostí šířit i ve svém okolí.

  • Splnění zákonných povinností

Ať už patříte mezi firmy, kterých se CSRD týká povinně nebo jste se rozhodli aplikovat tyto principy dobrovolně, vždy z toho budete mít užitek. U legislativní povinnosti se vyhnete postihům při jejím nesplnění, ale navíc získáte i mnoho benefitů z ní plynoucích.

Koho se směrnice CSRD konkrétně týká?

  • Od 1. ledna 2024

Podle směrnice CSRD budou mít povinnost se řídit podniky, které již měly povinnost reportovat podle starší směrnice NFRD. Jde tedy o velké společnosti veřejného zájmu, které mají nad 500 zaměstnanců. Zveřejnění prvního reportu tedy proběhne v roce 2025.

  • Od 1. ledna 2025

Povinnost reportovat podle CSRD se rozšíří i na další podniky splňující 2 ze 3 následujících kritérií:

– 250 a více zaměstnanců,
roční obrat větší než 40 mil. EUR,
– celková aktiva firmy vyšší než 20 mil. EUR.

Zveřejnění prvního reportu proběhne u těchto podniků v roce 2026.

  • Od 1. ledna 2026

Na řadu přijdou malé a střední podniky a také malé a nepříliš složité úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny. Také půjde o kótované společnosti na regulovaných trzích EU s výjimkou kótovaných mikropodniků. Tady ještě existuje možnost požádat o odklad aplikování standardů CSRD – reálně tedy bude směrnice účinná až od roku 2028.

Čím dříve se začnete CSRD zabývat, tím lépe

Sbírání potřebných dat a na začátku i jen nastavení procesů, aby mohla být nutná data sbírána je práce na měsíce. Pokud zatím vaše firma potřebná data nesbírá a nevíte jak na to, je právě teď ten nejlepší čas začít se tím zabývat. Nejlepší cestou je oslovit odborníky na ESG, kteří vám v začátcích poskytnou důležité informace a poradí s implementací všech nezbytných procesů. My v ESG FOR BUSINESS jsme tu proto, abychom vám tuto cestu ulehčili, ať už konzultací, podrobnějším rozborem nebo plným servisem v podobě analýzy, auditní zprávy, certifikace i sepsáním samotné Zprávy o udržitelnosti.